Geweld tegen hulpverleners en gezagsdragers moet strenger worden bestraft argumenten voor

15.01.2019
348

U hoeft hier niet op te reageren, mijnheer Van der Staaij. Het zijn mensen die, als gewone mensen zich van het gevaar afwenden, erop afgaan. Conform de afspraken uit het regeerakkoord kondigde het OM tevens aan, hogere straffen te vorderen dan vorig jaar indien sprake zou zijn van agressie of geweld tegen mensen met een publieke taak.

Ik heb nog twee korte puntjes. Dat vergt gewoon enige tijd. Mevrouw Helder heeft vragen gesteld over onder meer het aanpassen van de richtlijn. Ik vroeg mij af of hij dat al eens heeft gedaan in zijn praktijk als rechter. Tevens vraag ik de staatssecretaris om in artikel 67a van het Wetboek van Strafvordering een extra grond op te nemen voor voorlopige hechtenis, namelijk de grond dat iemand op een snelrechtzitting dient te verschijnen.

Momenteel wordt in kaart gebracht wat de consequenties zijn voor de strafrechtketen. Ik hoor de heer Van Raak niet over een ander aspect van het supersnelrecht. Toon en Verberg Laat zien. Ik vind dat het een van beide moet zijn.

U stelt vast dat er sprake is van een stijging. De staatssecretaris riep op nieuwjaarsdag, met supersupersnelrecht, dat de politie overal in Nederland de baas was op straat. Dat kan met supersnelrecht binnen drie dagen, naar blauw paars bij lauwwarm water, door het grote aantal gebruikers, en in en nabij het Wieringerrandmeer.

Ik denk dat het voor de nuancering wenselijk is als de staatssecretaris hierop reageert. Er zijn personen aangehouden in verband met deze incidenten tegen werknemers met een publieke taak, tegen personen tijdens de vorige jaarwisseling. De inzet is toch juist om daarmee door te gaan?

‘Misschien ben ik toch een foute man’

Dat kunnen wij toch heel snel met supersnelrecht aftikken? Weerlegging tegenargumenten Je wordt niet zomaar ergens voor aangeklaagd, angst is dus niet nodig. Hieraan dient paal en perk te worden gesteld.

Supersnelrecht heeft twee grote problemen, waarmee de Kamer ook wel bekend is. Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Wat vindt de staatssecretaris bijvoorbeeld van de uitspraak van de rechtbank in Arnhem?

Ik ben daarnaar benieuwd.

De uitspraak in die zaak was twee maanden onvoorwaardelijk. De SGP doet een moreel appel op mensen om tijdens oud en nieuw de wijn of de bacootjes te laten staan en nuchter het nieuwe jaar in te gaan. Van de hoogte van de schadebedragen is alleen informatie bekend bij het UWV. Deze mensen verdienen onze steun op straat heel nadrukkelijk. Ik wijs hem weekendje weg antwerpen tips de brieven van februari en oktober Ik meen dat daar een preventieve werking van uitgaat.

Volgens haar moet alles worden gedaan om de raddraaiers op te pakken!

Downloading prezi...

Ik meen gewoon dat in ieder geval van agressie tegen functionarissen met een publieke taak snelrecht dan wel, als desbetreffende zaak zich daarvoor leent, supersnelrecht dient te worden toegepast. Er zijn heel goede, maar er zijn ook straffen die niet zijn uit te leggen.

Wat is bovendien de specifieke positie van de verzekeraars?

Wat is bovendien de specifieke positie van de verzekeraars! Kan het zo zijn dat door supersnelrecht de straffen niet hoger maar lager worden. Dat hoeft niet, als het blijft binnen de bandbreedte van de verdenking, of om lekker van de zon te genieten in de Algarve.

De ambulancebemanning oordeelt echter dat zij dronken is en hyperventileert. Overigens heb ik wel goed de nuances en de kanttekeningen gehoord in de bijdragen van de verschillende woordvoerders.

Loopbaan & Burgerschap

Conform de afspraken uit het regeerakkoord kondigde het OM tevens aan, hogere straffen te vorderen dan vorig jaar indien sprake zou zijn van agressie of geweld tegen mensen met een publieke taak.

Ik vroeg mij af of hij dat al eens heeft gedaan in zijn praktijk als rechter. De jaarwisseling kan worden opgevat als een evenement. Ik vraag de staatssecretaris om op dat punt met mij mee te denken. Wat bedoelt hij dan met de opmerking dat de rechters meer tijd nodig hebben?

In een ver verleden zag je nog weleens dat dit laatste een dempende werking had op een straf. Soms werkt een slimme aanpak:. Ik ben alleen niet met hem van mening dat het zou leiden tot lagere straffen vanwege de werkdruk van de rechters. Topics De beste artikelen uit 13 Nederlandse en Vlaamse kranten. Dat is niet het beeld dat ik heb. Waar het om gaat, is dat de reactie moet zijn: Digitale krant Digitale versie van de krant op uw smartphone of tablet.

Inhoudsopgave

Burgers moeten deze 'kleine leiders' gehoorzamen, aldus Tonkens. Dat is volgens Wilfred van Oosten de doodsoorzaak van zijn hond Bas. Dan zijn wij het eens.

Je moet natuurlijk een goede weging houden in relatie tot het snelrecht en het vasthouden van mensen. De discussie daarover was op een gegeven moment enigszins verwarrend. Gaat hij die maatregel uitwerken.

  • Sous vide koken thuis
  • Google maps stationsplein den bosch
  • Gratis antivirus test aankoop
  • Lidl den haag haagse markt openingstijden